Projekt strony internetowej dla Akademickiego Biura Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej.